قوانین و ضوابط نظام مهندسی در طراحی ساختمان

همانطور که میدانید کلیه پروژه های ساختمانی بیشتر از متراژ ۲۰۰۰ مترمربع، لازم است که قبل از اخذ جواز نقشه های طراحی چهار گرایش را به تایید واحد کنترل نقشه نظام مهندسی استان تهران برسانند. با توجه به پراکنده بودن ضوابط نظام مهندسی در طراحی ساختمان، در زیر عموم ضوابط و چک لیست های  منتشر شده توسط واحد کنترل نقشه نظام مهندسی جهت استفاده شما عزیزان قابل دانلود می باشد