پروژه ها

پروژه مسکونی مرزداران

پروژه مسکونی مرزداران
مساحت ۴۵۰۰۰۰ مترمربع 
تعداد طبقات در ۱۷ سقف
مشارکت و مجری

 

پروژه مسکونی مرزداران

پروژه تجاری مسکونی هما تهرانسر 

پروژه تجاری مسکونی هما تهرانسر 
مساحت ۲۵۰۰۰ متر مربع
تعداد طبقات در ۱۲ سقف
مجری و پیمانکار

پروژه مسکونی برج باغ رودهن 

پروژه مسکونی برج باغ رودهن 
مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع 
تعداد طبقات در ۱۰ سقف
مشارکت و پیمانکار

پروژه در حال تاسیس شاهان 

پروژه در حال تاسیس شاهان 
واقع در باملند چیتگر 
مساحت ۴۵۰۰۰ متر مربع
تعداد طبقات واقع در ۳۰ سقف 
مشارکت و مجری

 

 

پروژه در حال تاسیس آسیا

پروژه در حال تاسیس آسیا
واقع در ستارخان
مساحت ۴۰۰۰۰ مترمربع
تعداد طبقات واقع در ۱۵ سقف 
مشارکت و مجری

پروژه مسکونی عباس آباد 

پروژه مسکونی عباس آباد 
مساحت ۶۰۰۰ مترمربع
تعداد طبقات در ۸ سقف 
مشارکت و مجری

 

پروژه مسکونی آیلار شهسوار

پروژه مسکونی آیلار شهسوار
مساحت ۱۱۰۰۰ متر مربع
تعداد طبقات در ۱۲ طبقه
مالک و مجری

 

پروژه مسکونی آرش هشتگرد

پروژه مسکونی آرش هشتگرد
مساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع 
تعداد طبقات در ۱۴ سقف
مشارکت و مجری

 

 

 

پروژه مسکونی جنگلی اربکله

پروژه مسکونی جنگلی اربکله  به مساحت 8500 مترمربع در 12  طبقه
      طراح پروژه : جناب آقای دکتر شهبازیان

 

 

پروژه مجتمع مسکونی جنوبی 3 رامسر

پروژه مجتمع مسکونی جنوبی 3 رامسر  به مساحت 10000 مترمربع در 10  طبقه
طراح پروژه : جناب آقای مهندس موسی پناه

 

                

پروژه مجتمع مسکونی 17 غربی رامسر

پروژه مجتمع مسکونی 17 غربی رامسر  به مساحت 5000 مترمربع در 10  طبقه

طراح پروژه : جناب آقای مهندس موسی پناه

 

پروژه مجتمع مسکونی خیابان وحید نظری انقلاب

پروژه مجتمع مسکونی خیابان وحید نظری انقلاب  به مساحت 4000 مترمربع در 7  طبقه

 

پروژه مجتمع مسکونی ساحل 9 رامسر

پروژه مجتمع مسکونی ساحل 9 رامسر  به مساحت 2400 مترمربع در 6  طبقه